Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
Region:Górny Śląsk|zmień
Drukuj
A A A
 
 
 

Raport bieżący nr 21/2013

16.05.2013 17:18

Wypłata dywidendy przez Spółkę

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 16 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto za rok obrotowy 2012 kwotę 350.509.878,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 80/100) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy). Łączna ilość akcji objętych dywidendą wynosi 1.752.549.394 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło termin prawa do dywidendy na dzień 3 czerwca 2013 r. (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2013 r. (dzień wypłaty dywidendy).

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Lubera - Prezes Zarządu
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Najnowsze raporty bieżące